Κλίση του ρήματος have στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα have στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος have στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I have
 • you have
 • he|she|it has
 • we have
 • you have
 • they have

Present Continuous

 • I am having
 • you are having
 • he|she|it is having
 • we are having
 • you are having
 • they are having

Present Perfect

 • I have had
 • you have had
 • he|she|it has had
 • we have had
 • you have had
 • they have had

Present Perfect Continuous

 • I have been having
 • you have been having
 • he|she|it has been having
 • we have been having
 • you have been having
 • they have been having

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος have στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I had
 • you had
 • he|she|it had
 • we had
 • you had
 • they had

Past continuous

 • I was having
 • you were having
 • he|she|it was having
 • we were having
 • you were having
 • they were having

Past perfect

 • I had had
 • you had had
 • he|she|it had had
 • we had had
 • you had had
 • they had had

Past perfect continuous

 • I had been having
 • you had been having
 • he|she|it had been having
 • we had been having
 • you had been having
 • they had been having

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος have στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will have
 • you will have
 • he|she|it will have
 • we will have
 • you will have
 • they will have

Future continuous

 • I will be having
 • you will be having
 • he|she|it will be having
 • we will be having
 • you will be having
 • they will be having

Future perfect

 • I will have had
 • you will have had
 • he|she|it will have had
 • we will have had
 • you will have had
 • they will have had

Future perfect continuous

 • I will have been having
 • you will have been having
 • he|she|it will have been having
 • we will have been having
 • you will have been having
 • they will have been having

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα have

Present participle

 • having

Past participle

 • had

Perfect Participle

 • having had

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα have

Imperative

 • have
 • let's have
 • have

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: enroot exclaim gust hasten haunt haven head-load idealise lamp occlude signet untangle