Κλίση του ρήματος hang στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα hang στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος hang στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I hang
 • you hang
 • he|she|it hangs
 • we hang
 • you hang
 • they hang

Present Continuous

 • I am hanging
 • you are hanging
 • he|she|it is hanging
 • we are hanging
 • you are hanging
 • they are hanging

Present Perfect

 • I have hung/hanged
 • you have hung/hanged
 • he|she|it has hung/hanged
 • we have hung/hanged
 • you have hung/hanged
 • they have hung/hanged

Present Perfect Continuous

 • I have been hanging
 • you have been hanging
 • he|she|it has been hanging
 • we have been hanging
 • you have been hanging
 • they have been hanging

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος hang στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I hung/hanged
 • you hung/hanged
 • he|she|it hung/hanged
 • we hung/hanged
 • you hung/hanged
 • they hung/hanged

Past continuous

 • I was hanging
 • you were hanging
 • he|she|it was hanging
 • we were hanging
 • you were hanging
 • they were hanging

Past perfect

 • I had hung/hanged
 • you had hung/hanged
 • he|she|it had hung/hanged
 • we had hung/hanged
 • you had hung/hanged
 • they had hung/hanged

Past perfect continuous

 • I had been hanging
 • you had been hanging
 • he|she|it had been hanging
 • we had been hanging
 • you had been hanging
 • they had been hanging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος hang στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will hang
 • you will hang
 • he|she|it will hang
 • we will hang
 • you will hang
 • they will hang

Future continuous

 • I will be hanging
 • you will be hanging
 • he|she|it will be hanging
 • we will be hanging
 • you will be hanging
 • they will be hanging

Future perfect

 • I will have hung/hanged
 • you will have hung/hanged
 • he|she|it will have hung/hanged
 • we will have hung/hanged
 • you will have hung/hanged
 • they will have hung/hanged

Future perfect continuous

 • I will have been hanging
 • you will have been hanging
 • he|she|it will have been hanging
 • we will have been hanging
 • you will have been hanging
 • they will have been hanging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα hang

Present participle

 • hanging

Past participle

 • hung/hanged

Perfect Participle

 • having hung/hanged

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα hang

Imperative

 • hang
 • let's hang
 • hang

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: enfeeble europeanise group handfast handwrite hank hard-code hurdle knoll nuke shrink unpeople