Κλίση του ρήματος grow στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα grow στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος grow στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I grow
 • you grow
 • he|she|it grows
 • we grow
 • you grow
 • they grow

Present Continuous

 • I am growing
 • you are growing
 • he|she|it is growing
 • we are growing
 • you are growing
 • they are growing

Present Perfect

 • I have grown
 • you have grown
 • he|she|it has grown
 • we have grown
 • you have grown
 • they have grown

Present Perfect Continuous

 • I have been growing
 • you have been growing
 • he|she|it has been growing
 • we have been growing
 • you have been growing
 • they have been growing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος grow στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I grew
 • you grew
 • he|she|it grew
 • we grew
 • you grew
 • they grew

Past continuous

 • I was growing
 • you were growing
 • he|she|it was growing
 • we were growing
 • you were growing
 • they were growing

Past perfect

 • I had grown
 • you had grown
 • he|she|it had grown
 • we had grown
 • you had grown
 • they had grown

Past perfect continuous

 • I had been growing
 • you had been growing
 • he|she|it had been growing
 • we had been growing
 • you had been growing
 • they had been growing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος grow στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will grow
 • you will grow
 • he|she|it will grow
 • we will grow
 • you will grow
 • they will grow

Future continuous

 • I will be growing
 • you will be growing
 • he|she|it will be growing
 • we will be growing
 • you will be growing
 • they will be growing

Future perfect

 • I will have grown
 • you will have grown
 • he|she|it will have grown
 • we will have grown
 • you will have grown
 • they will have grown

Future perfect continuous

 • I will have been growing
 • you will have been growing
 • he|she|it will have been growing
 • we will have been growing
 • you will have been growing
 • they will have been growing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα grow

Present participle

 • growing

Past participle

 • grown

Perfect Participle

 • having grown

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα grow

Imperative

 • grow
 • let's grow
 • grow

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: embark entitle glue gross grovel growl guard hoist jook nap sharp undermine