Κλίση του ρήματος go στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα go στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος go στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I go
 • you go
 • he|she|it goes
 • we go
 • you go
 • they go

Present Continuous

 • I am going
 • you are going
 • he|she|it is going
 • we are going
 • you are going
 • they are going

Present Perfect

 • I have gone
 • you have gone
 • he|she|it has gone
 • we have gone
 • you have gone
 • they have gone

Present Perfect Continuous

 • I have been going
 • you have been going
 • he|she|it has been going
 • we have been going
 • you have been going
 • they have been going

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος go στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I went
 • you went
 • he|she|it went
 • we went
 • you went
 • they went

Past continuous

 • I was going
 • you were going
 • he|she|it was going
 • we were going
 • you were going
 • they were going

Past perfect

 • I had gone
 • you had gone
 • he|she|it had gone
 • we had gone
 • you had gone
 • they had gone

Past perfect continuous

 • I had been going
 • you had been going
 • he|she|it had been going
 • we had been going
 • you had been going
 • they had been going

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος go στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will go
 • you will go
 • he|she|it will go
 • we will go
 • you will go
 • they will go

Future continuous

 • I will be going
 • you will be going
 • he|she|it will be going
 • we will be going
 • you will be going
 • they will be going

Future perfect

 • I will have gone
 • you will have gone
 • he|she|it will have gone
 • we will have gone
 • you will have gone
 • they will have gone

Future perfect continuous

 • I will have been going
 • you will have been going
 • he|she|it will have been going
 • we will have been going
 • you will have been going
 • they will have been going

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα go

Present participle

 • going

Past participle

 • gone

Perfect Participle

 • having gone

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα go

Imperative

 • go
 • let's go
 • go

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: dye enclose geminate glue gnosticize goad goof heart island morph sedate tweeze