Κλίση του ρήματος get στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα get στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος get στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I get
 • you get
 • he|she|it gets
 • we get
 • you get
 • they get

Present Continuous

 • I am getting
 • you are getting
 • he|she|it is getting
 • we are getting
 • you are getting
 • they are getting

Present Perfect

 • I have got/gotten
 • you have got/gotten
 • he|she|it has got/gotten
 • we have got/gotten
 • you have got/gotten
 • they have got/gotten

Present Perfect Continuous

 • I have been getting
 • you have been getting
 • he|she|it has been getting
 • we have been getting
 • you have been getting
 • they have been getting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος get στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I got
 • you got
 • he|she|it got
 • we got
 • you got
 • they got

Past continuous

 • I was getting
 • you were getting
 • he|she|it was getting
 • we were getting
 • you were getting
 • they were getting

Past perfect

 • I had got/gotten
 • you had got/gotten
 • he|she|it had got/gotten
 • we had got/gotten
 • you had got/gotten
 • they had got/gotten

Past perfect continuous

 • I had been getting
 • you had been getting
 • he|she|it had been getting
 • we had been getting
 • you had been getting
 • they had been getting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος get στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will get
 • you will get
 • he|she|it will get
 • we will get
 • you will get
 • they will get

Future continuous

 • I will be getting
 • you will be getting
 • he|she|it will be getting
 • we will be getting
 • you will be getting
 • they will be getting

Future perfect

 • I will have got/gotten
 • you will have got/gotten
 • he|she|it will have got/gotten
 • we will have got/gotten
 • you will have got/gotten
 • they will have got/gotten

Future perfect continuous

 • I will have been getting
 • you will have been getting
 • he|she|it will have been getting
 • we will have been getting
 • you will have been getting
 • they will have been getting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα get

Present participle

 • getting

Past participle

 • got/gotten

Perfect Participle

 • having got/gotten

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα get

Imperative

 • get
 • let's get
 • get

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: drag emaciate fustigate geotag gesture getter gie hamper interrelate misrule scramble trig