Κλίση του ρήματος forgive στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα forgive στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος forgive στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I forgive
 • you forgive
 • he|she|it forgives
 • we forgive
 • you forgive
 • they forgive

Present Continuous

 • I am forgiving
 • you are forgiving
 • he|she|it is forgiving
 • we are forgiving
 • you are forgiving
 • they are forgiving

Present Perfect

 • I have forgiven
 • you have forgiven
 • he|she|it has forgiven
 • we have forgiven
 • you have forgiven
 • they have forgiven

Present Perfect Continuous

 • I have been forgiving
 • you have been forgiving
 • he|she|it has been forgiving
 • we have been forgiving
 • you have been forgiving
 • they have been forgiving

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος forgive στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I forgave
 • you forgave
 • he|she|it forgave
 • we forgave
 • you forgave
 • they forgave

Past continuous

 • I was forgiving
 • you were forgiving
 • he|she|it was forgiving
 • we were forgiving
 • you were forgiving
 • they were forgiving

Past perfect

 • I had forgiven
 • you had forgiven
 • he|she|it had forgiven
 • we had forgiven
 • you had forgiven
 • they had forgiven

Past perfect continuous

 • I had been forgiving
 • you had been forgiving
 • he|she|it had been forgiving
 • we had been forgiving
 • you had been forgiving
 • they had been forgiving

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος forgive στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will forgive
 • you will forgive
 • he|she|it will forgive
 • we will forgive
 • you will forgive
 • they will forgive

Future continuous

 • I will be forgiving
 • you will be forgiving
 • he|she|it will be forgiving
 • we will be forgiving
 • you will be forgiving
 • they will be forgiving

Future perfect

 • I will have forgiven
 • you will have forgiven
 • he|she|it will have forgiven
 • we will have forgiven
 • you will have forgiven
 • they will have forgiven

Future perfect continuous

 • I will have been forgiving
 • you will have been forgiving
 • he|she|it will have been forgiving
 • we will have been forgiving
 • you will have been forgiving
 • they will have been forgiving

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα forgive

Present participle

 • forgiving

Past participle

 • forgiven

Perfect Participle

 • having forgiven

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα forgive

Imperative

 • forgive
 • let's forgive
 • forgive

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: disfranchise dollarize flummox foretoken forget forgo formulate gift-wrap improvise mantle rive thrash