Κλίση του ρήματος fly στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα fly στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος fly στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I fly
 • you fly
 • he|she|it flies
 • we fly
 • you fly
 • they fly

Present Continuous

 • I am flying
 • you are flying
 • he|she|it is flying
 • we are flying
 • you are flying
 • they are flying

Present Perfect

 • I have flown
 • you have flown
 • he|she|it has flown
 • we have flown
 • you have flown
 • they have flown

Present Perfect Continuous

 • I have been flying
 • you have been flying
 • he|she|it has been flying
 • we have been flying
 • you have been flying
 • they have been flying

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος fly στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I flew
 • you flew
 • he|she|it flew
 • we flew
 • you flew
 • they flew

Past continuous

 • I was flying
 • you were flying
 • he|she|it was flying
 • we were flying
 • you were flying
 • they were flying

Past perfect

 • I had flown
 • you had flown
 • he|she|it had flown
 • we had flown
 • you had flown
 • they had flown

Past perfect continuous

 • I had been flying
 • you had been flying
 • he|she|it had been flying
 • we had been flying
 • you had been flying
 • they had been flying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος fly στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will fly
 • you will fly
 • he|she|it will fly
 • we will fly
 • you will fly
 • they will fly

Future continuous

 • I will be flying
 • you will be flying
 • he|she|it will be flying
 • we will be flying
 • you will be flying
 • they will be flying

Future perfect

 • I will have flown
 • you will have flown
 • he|she|it will have flown
 • we will have flown
 • you will have flown
 • they will have flown

Future perfect continuous

 • I will have been flying
 • you will have been flying
 • he|she|it will have been flying
 • we will have been flying
 • you will have been flying
 • they will have been flying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα fly

Present participle

 • flying

Past participle

 • flown

Perfect Participle

 • having flown

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα fly

Imperative

 • fly
 • let's fly
 • fly

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: disallow disquiet fit fluorinate flux fly-kick flytip gambol idolise lout revalorize teasel