Κλίση του ρήματος fling στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα fling στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος fling στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I fling
 • you fling
 • he|she|it flings
 • we fling
 • you fling
 • they fling

Present Continuous

 • I am flinging
 • you are flinging
 • he|she|it is flinging
 • we are flinging
 • you are flinging
 • they are flinging

Present Perfect

 • I have flung
 • you have flung
 • he|she|it has flung
 • we have flung
 • you have flung
 • they have flung

Present Perfect Continuous

 • I have been flinging
 • you have been flinging
 • he|she|it has been flinging
 • we have been flinging
 • you have been flinging
 • they have been flinging

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος fling στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I flung
 • you flung
 • he|she|it flung
 • we flung
 • you flung
 • they flung

Past continuous

 • I was flinging
 • you were flinging
 • he|she|it was flinging
 • we were flinging
 • you were flinging
 • they were flinging

Past perfect

 • I had flung
 • you had flung
 • he|she|it had flung
 • we had flung
 • you had flung
 • they had flung

Past perfect continuous

 • I had been flinging
 • you had been flinging
 • he|she|it had been flinging
 • we had been flinging
 • you had been flinging
 • they had been flinging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος fling στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will fling
 • you will fling
 • he|she|it will fling
 • we will fling
 • you will fling
 • they will fling

Future continuous

 • I will be flinging
 • you will be flinging
 • he|she|it will be flinging
 • we will be flinging
 • you will be flinging
 • they will be flinging

Future perfect

 • I will have flung
 • you will have flung
 • he|she|it will have flung
 • we will have flung
 • you will have flung
 • they will have flung

Future perfect continuous

 • I will have been flinging
 • you will have been flinging
 • he|she|it will have been flinging
 • we will have been flinging
 • you will have been flinging
 • they will have been flinging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα fling

Present participle

 • flinging

Past participle

 • flung

Perfect Participle

 • having flung

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα fling

Imperative

 • fling
 • let's fling
 • fling

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: diffract disinterest figure flex flinch flint float fulminate hunt litter resubmit tame