Κλίση του ρήματος flee στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα flee στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος flee στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I flee
 • you flee
 • he|she|it flees
 • we flee
 • you flee
 • they flee

Present Continuous

 • I am fleeing
 • you are fleeing
 • he|she|it is fleeing
 • we are fleeing
 • you are fleeing
 • they are fleeing

Present Perfect

 • I have fled
 • you have fled
 • he|she|it has fled
 • we have fled
 • you have fled
 • they have fled

Present Perfect Continuous

 • I have been fleeing
 • you have been fleeing
 • he|she|it has been fleeing
 • we have been fleeing
 • you have been fleeing
 • they have been fleeing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος flee στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I fled
 • you fled
 • he|she|it fled
 • we fled
 • you fled
 • they fled

Past continuous

 • I was fleeing
 • you were fleeing
 • he|she|it was fleeing
 • we were fleeing
 • you were fleeing
 • they were fleeing

Past perfect

 • I had fled
 • you had fled
 • he|she|it had fled
 • we had fled
 • you had fled
 • they had fled

Past perfect continuous

 • I had been fleeing
 • you had been fleeing
 • he|she|it had been fleeing
 • we had been fleeing
 • you had been fleeing
 • they had been fleeing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος flee στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will flee
 • you will flee
 • he|she|it will flee
 • we will flee
 • you will flee
 • they will flee

Future continuous

 • I will be fleeing
 • you will be fleeing
 • he|she|it will be fleeing
 • we will be fleeing
 • you will be fleeing
 • they will be fleeing

Future perfect

 • I will have fled
 • you will have fled
 • he|she|it will have fled
 • we will have fled
 • you will have fled
 • they will have fled

Future perfect continuous

 • I will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • he|she|it will have been fleeing
 • we will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • they will have been fleeing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα flee

Present participle

 • fleeing

Past participle

 • fled

Perfect Participle

 • having fled

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα flee

Imperative

 • flee
 • let's flee
 • flee

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: diaper dish feudalize flatter fledge fleece flicker frostbite hulk lipread respect tackle