Κλίση του ρήματος find στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα find στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος find στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I find
 • you find
 • he|she|it finds
 • we find
 • you find
 • they find

Present Continuous

 • I am finding
 • you are finding
 • he|she|it is finding
 • we are finding
 • you are finding
 • they are finding

Present Perfect

 • I have found
 • you have found
 • he|she|it has found
 • we have found
 • you have found
 • they have found

Present Perfect Continuous

 • I have been finding
 • you have been finding
 • he|she|it has been finding
 • we have been finding
 • you have been finding
 • they have been finding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος find στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I found
 • you found
 • he|she|it found
 • we found
 • you found
 • they found

Past continuous

 • I was finding
 • you were finding
 • he|she|it was finding
 • we were finding
 • you were finding
 • they were finding

Past perfect

 • I had found
 • you had found
 • he|she|it had found
 • we had found
 • you had found
 • they had found

Past perfect continuous

 • I had been finding
 • you had been finding
 • he|she|it had been finding
 • we had been finding
 • you had been finding
 • they had been finding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος find στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will find
 • you will find
 • he|she|it will find
 • we will find
 • you will find
 • they will find

Future continuous

 • I will be finding
 • you will be finding
 • he|she|it will be finding
 • we will be finding
 • you will be finding
 • they will be finding

Future perfect

 • I will have found
 • you will have found
 • he|she|it will have found
 • we will have found
 • you will have found
 • they will have found

Future perfect continuous

 • I will have been finding
 • you will have been finding
 • he|she|it will have been finding
 • we will have been finding
 • you will have been finding
 • they will have been finding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα find

Present participle

 • finding

Past participle

 • found

Perfect Participle

 • having found

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα find

Imperative

 • find
 • let's find
 • find

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: despond discolour fat filter finance fine fire fractionize homogenize legitimize reprimand swerve