Κλίση του ρήματος feel στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα feel στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος feel στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I feel
 • you feel
 • he|she|it feels
 • we feel
 • you feel
 • they feel

Present Continuous

 • I am feeling
 • you are feeling
 • he|she|it is feeling
 • we are feeling
 • you are feeling
 • they are feeling

Present Perfect

 • I have felt
 • you have felt
 • he|she|it has felt
 • we have felt
 • you have felt
 • they have felt

Present Perfect Continuous

 • I have been feeling
 • you have been feeling
 • he|she|it has been feeling
 • we have been feeling
 • you have been feeling
 • they have been feeling

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος feel στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I felt
 • you felt
 • he|she|it felt
 • we felt
 • you felt
 • they felt

Past continuous

 • I was feeling
 • you were feeling
 • he|she|it was feeling
 • we were feeling
 • you were feeling
 • they were feeling

Past perfect

 • I had felt
 • you had felt
 • he|she|it had felt
 • we had felt
 • you had felt
 • they had felt

Past perfect continuous

 • I had been feeling
 • you had been feeling
 • he|she|it had been feeling
 • we had been feeling
 • you had been feeling
 • they had been feeling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος feel στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will feel
 • you will feel
 • he|she|it will feel
 • we will feel
 • you will feel
 • they will feel

Future continuous

 • I will be feeling
 • you will be feeling
 • he|she|it will be feeling
 • we will be feeling
 • you will be feeling
 • they will be feeling

Future perfect

 • I will have felt
 • you will have felt
 • he|she|it will have felt
 • we will have felt
 • you will have felt
 • they will have felt

Future perfect continuous

 • I will have been feeling
 • you will have been feeling
 • he|she|it will have been feeling
 • we will have been feeling
 • you will have been feeling
 • they will have been feeling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα feel

Present participle

 • feeling

Past participle

 • felt

Perfect Participle

 • having felt

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα feel

Imperative

 • feel
 • let's feel
 • feel

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: deport dilly-dally extravasate featherstitch feed feeze fend foreclose hesitate laminate remodel supinate