Κλίση του ρήματος feed στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα feed στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος feed στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I feed
 • you feed
 • he|she|it feeds
 • we feed
 • you feed
 • they feed

Present Continuous

 • I am feeding
 • you are feeding
 • he|she|it is feeding
 • we are feeding
 • you are feeding
 • they are feeding

Present Perfect

 • I have fed
 • you have fed
 • he|she|it has fed
 • we have fed
 • you have fed
 • they have fed

Present Perfect Continuous

 • I have been feeding
 • you have been feeding
 • he|she|it has been feeding
 • we have been feeding
 • you have been feeding
 • they have been feeding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος feed στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I fed
 • you fed
 • he|she|it fed
 • we fed
 • you fed
 • they fed

Past continuous

 • I was feeding
 • you were feeding
 • he|she|it was feeding
 • we were feeding
 • you were feeding
 • they were feeding

Past perfect

 • I had fed
 • you had fed
 • he|she|it had fed
 • we had fed
 • you had fed
 • they had fed

Past perfect continuous

 • I had been feeding
 • you had been feeding
 • he|she|it had been feeding
 • we had been feeding
 • you had been feeding
 • they had been feeding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος feed στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will feed
 • you will feed
 • he|she|it will feed
 • we will feed
 • you will feed
 • they will feed

Future continuous

 • I will be feeding
 • you will be feeding
 • he|she|it will be feeding
 • we will be feeding
 • you will be feeding
 • they will be feeding

Future perfect

 • I will have fed
 • you will have fed
 • he|she|it will have fed
 • we will have fed
 • you will have fed
 • they will have fed

Future perfect continuous

 • I will have been feeding
 • you will have been feeding
 • he|she|it will have been feeding
 • we will have been feeding
 • you will have been feeding
 • they will have been feeding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα feed

Present participle

 • feeding

Past participle

 • fed

Perfect Participle

 • having fed

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα feed

Imperative

 • feed
 • let's feed
 • feed

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: depopulate dilate extravagate featherbed federate feel fence forecast herringbone lament remix supervise