Κλίση του ρήματος fall στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα fall στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος fall στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I fall
 • you fall
 • he|she|it falls
 • we fall
 • you fall
 • they fall

Present Continuous

 • I am falling
 • you are falling
 • he|she|it is falling
 • we are falling
 • you are falling
 • they are falling

Present Perfect

 • I have fallen
 • you have fallen
 • he|she|it has fallen
 • we have fallen
 • you have fallen
 • they have fallen

Present Perfect Continuous

 • I have been falling
 • you have been falling
 • he|she|it has been falling
 • we have been falling
 • you have been falling
 • they have been falling

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος fall στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I fell
 • you fell
 • he|she|it fell
 • we fell
 • you fell
 • they fell

Past continuous

 • I was falling
 • you were falling
 • he|she|it was falling
 • we were falling
 • you were falling
 • they were falling

Past perfect

 • I had fallen
 • you had fallen
 • he|she|it had fallen
 • we had fallen
 • you had fallen
 • they had fallen

Past perfect continuous

 • I had been falling
 • you had been falling
 • he|she|it had been falling
 • we had been falling
 • you had been falling
 • they had been falling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος fall στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will fall
 • you will fall
 • he|she|it will fall
 • we will fall
 • you will fall
 • they will fall

Future continuous

 • I will be falling
 • you will be falling
 • he|she|it will be falling
 • we will be falling
 • you will be falling
 • they will be falling

Future perfect

 • I will have fallen
 • you will have fallen
 • he|she|it will have fallen
 • we will have fallen
 • you will have fallen
 • they will have fallen

Future perfect continuous

 • I will have been falling
 • you will have been falling
 • he|she|it will have been falling
 • we will have been falling
 • you will have been falling
 • they will have been falling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα fall

Present participle

 • falling

Past participle

 • fallen

Perfect Participle

 • having fallen

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα fall

Imperative

 • fall
 • let's fall
 • fall

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: demodulate detox exhort fadge fake fallow fanaticize flummox hatch kink reincarnate succour