Κλίση του ρήματος eat στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα eat στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος eat στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I eat
 • you eat
 • he|she|it eats
 • we eat
 • you eat
 • they eat

Present Continuous

 • I am eating
 • you are eating
 • he|she|it is eating
 • we are eating
 • you are eating
 • they are eating

Present Perfect

 • I have eaten
 • you have eaten
 • he|she|it has eaten
 • we have eaten
 • you have eaten
 • they have eaten

Present Perfect Continuous

 • I have been eating
 • you have been eating
 • he|she|it has been eating
 • we have been eating
 • you have been eating
 • they have been eating

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος eat στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I ate
 • you ate
 • he|she|it ate
 • we ate
 • you ate
 • they ate

Past continuous

 • I was eating
 • you were eating
 • he|she|it was eating
 • we were eating
 • you were eating
 • they were eating

Past perfect

 • I had eaten
 • you had eaten
 • he|she|it had eaten
 • we had eaten
 • you had eaten
 • they had eaten

Past perfect continuous

 • I had been eating
 • you had been eating
 • he|she|it had been eating
 • we had been eating
 • you had been eating
 • they had been eating

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος eat στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will eat
 • you will eat
 • he|she|it will eat
 • we will eat
 • you will eat
 • they will eat

Future continuous

 • I will be eating
 • you will be eating
 • he|she|it will be eating
 • we will be eating
 • you will be eating
 • they will be eating

Future perfect

 • I will have eaten
 • you will have eaten
 • he|she|it will have eaten
 • we will have eaten
 • you will have eaten
 • they will have eaten

Future perfect continuous

 • I will have been eating
 • you will have been eating
 • he|she|it will have been eating
 • we will have been eating
 • you will have been eating
 • they will have been eating

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα eat

Present participle

 • eating

Past participle

 • eaten

Perfect Participle

 • having eaten

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα eat

Imperative

 • eat
 • let's eat
 • eat

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: correspond crosshatch downshift ear ease eavesdrop eddy entrench frag implead proposition snooker