Κλίση του ρήματος drive στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα drive στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος drive στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I drive
 • you drive
 • he|she|it drives
 • we drive
 • you drive
 • they drive

Present Continuous

 • I am driving
 • you are driving
 • he|she|it is driving
 • we are driving
 • you are driving
 • they are driving

Present Perfect

 • I have driven
 • you have driven
 • he|she|it has driven
 • we have driven
 • you have driven
 • they have driven

Present Perfect Continuous

 • I have been driving
 • you have been driving
 • he|she|it has been driving
 • we have been driving
 • you have been driving
 • they have been driving

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος drive στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I drove
 • you drove
 • he|she|it drove
 • we drove
 • you drove
 • they drove

Past continuous

 • I was driving
 • you were driving
 • he|she|it was driving
 • we were driving
 • you were driving
 • they were driving

Past perfect

 • I had driven
 • you had driven
 • he|she|it had driven
 • we had driven
 • you had driven
 • they had driven

Past perfect continuous

 • I had been driving
 • you had been driving
 • he|she|it had been driving
 • we had been driving
 • you had been driving
 • they had been driving

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος drive στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will drive
 • you will drive
 • he|she|it will drive
 • we will drive
 • you will drive
 • they will drive

Future continuous

 • I will be driving
 • you will be driving
 • he|she|it will be driving
 • we will be driving
 • you will be driving
 • they will be driving

Future perfect

 • I will have driven
 • you will have driven
 • he|she|it will have driven
 • we will have driven
 • you will have driven
 • they will have driven

Future perfect continuous

 • I will have been driving
 • you will have been driving
 • he|she|it will have been driving
 • we will have been driving
 • you will have been driving
 • they will have been driving

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα drive

Present participle

 • driving

Past participle

 • driven

Perfect Participle

 • having driven

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα drive

Imperative

 • drive
 • let's drive
 • drive

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: contribute craze domesticate dress drip-feed drivel drown engrail forehand idolatrize privilege slump