Κλίση του ρήματος draw στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα draw στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος draw στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I draw
 • you draw
 • he|she|it draws
 • we draw
 • you draw
 • they draw

Present Continuous

 • I am drawing
 • you are drawing
 • he|she|it is drawing
 • we are drawing
 • you are drawing
 • they are drawing

Present Perfect

 • I have drawn
 • you have drawn
 • he|she|it has drawn
 • we have drawn
 • you have drawn
 • they have drawn

Present Perfect Continuous

 • I have been drawing
 • you have been drawing
 • he|she|it has been drawing
 • we have been drawing
 • you have been drawing
 • they have been drawing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος draw στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I drew
 • you drew
 • he|she|it drew
 • we drew
 • you drew
 • they drew

Past continuous

 • I was drawing
 • you were drawing
 • he|she|it was drawing
 • we were drawing
 • you were drawing
 • they were drawing

Past perfect

 • I had drawn
 • you had drawn
 • he|she|it had drawn
 • we had drawn
 • you had drawn
 • they had drawn

Past perfect continuous

 • I had been drawing
 • you had been drawing
 • he|she|it had been drawing
 • we had been drawing
 • you had been drawing
 • they had been drawing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος draw στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will draw
 • you will draw
 • he|she|it will draw
 • we will draw
 • you will draw
 • they will draw

Future continuous

 • I will be drawing
 • you will be drawing
 • he|she|it will be drawing
 • we will be drawing
 • you will be drawing
 • they will be drawing

Future perfect

 • I will have drawn
 • you will have drawn
 • he|she|it will have drawn
 • we will have drawn
 • you will have drawn
 • they will have drawn

Future perfect continuous

 • I will have been drawing
 • you will have been drawing
 • he|she|it will have been drawing
 • we will have been drawing
 • you will have been drawing
 • they will have been drawing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα draw

Present participle

 • drawing

Past participle

 • drawn

Perfect Participle

 • having drawn

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα draw

Imperative

 • draw
 • let's draw
 • draw

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: contemporize crank doctor dragoon draught drawl drill energize force hypostasize prickle sloganeer