Κλίση του ρήματος do στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα do στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος do στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I do
 • you do
 • he|she|it does
 • we do
 • you do
 • they do

Present Continuous

 • I am doing
 • you are doing
 • he|she|it is doing
 • we are doing
 • you are doing
 • they are doing

Present Perfect

 • I have done
 • you have done
 • he|she|it has done
 • we have done
 • you have done
 • they have done

Present Perfect Continuous

 • I have been doing
 • you have been doing
 • he|she|it has been doing
 • we have been doing
 • you have been doing
 • they have been doing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος do στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I did
 • you did
 • he|she|it did
 • we did
 • you did
 • they did

Past continuous

 • I was doing
 • you were doing
 • he|she|it was doing
 • we were doing
 • you were doing
 • they were doing

Past perfect

 • I had done
 • you had done
 • he|she|it had done
 • we had done
 • you had done
 • they had done

Past perfect continuous

 • I had been doing
 • you had been doing
 • he|she|it had been doing
 • we had been doing
 • you had been doing
 • they had been doing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος do στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will do
 • you will do
 • he|she|it will do
 • we will do
 • you will do
 • they will do

Future continuous

 • I will be doing
 • you will be doing
 • he|she|it will be doing
 • we will be doing
 • you will be doing
 • they will be doing

Future perfect

 • I will have done
 • you will have done
 • he|she|it will have done
 • we will have done
 • you will have done
 • they will have done

Future perfect continuous

 • I will have been doing
 • you will have been doing
 • he|she|it will have been doing
 • we will have been doing
 • you will have been doing
 • they will have been doing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα do

Present participle

 • doing

Past participle

 • done

Perfect Participle

 • having done

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα do

Imperative

 • do
 • let's do
 • do

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: conceptualise copy disorientate divinize dizzy dock dogear elute flex honk pre-wash sizzle