Κλίση του ρήματος dig στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα dig στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος dig στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I dig
 • you dig
 • he|she|it digs
 • we dig
 • you dig
 • they dig

Present Continuous

 • I am digging
 • you are digging
 • he|she|it is digging
 • we are digging
 • you are digging
 • they are digging

Present Perfect

 • I have dug
 • you have dug
 • he|she|it has dug
 • we have dug
 • you have dug
 • they have dug

Present Perfect Continuous

 • I have been digging
 • you have been digging
 • he|she|it has been digging
 • we have been digging
 • you have been digging
 • they have been digging

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος dig στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I dug
 • you dug
 • he|she|it dug
 • we dug
 • you dug
 • they dug

Past continuous

 • I was digging
 • you were digging
 • he|she|it was digging
 • we were digging
 • you were digging
 • they were digging

Past perfect

 • I had dug
 • you had dug
 • he|she|it had dug
 • we had dug
 • you had dug
 • they had dug

Past perfect continuous

 • I had been digging
 • you had been digging
 • he|she|it had been digging
 • we had been digging
 • you had been digging
 • they had been digging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος dig στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will dig
 • you will dig
 • he|she|it will dig
 • we will dig
 • you will dig
 • they will dig

Future continuous

 • I will be digging
 • you will be digging
 • he|she|it will be digging
 • we will be digging
 • you will be digging
 • they will be digging

Future perfect

 • I will have dug
 • you will have dug
 • he|she|it will have dug
 • we will have dug
 • you will have dug
 • they will have dug

Future perfect continuous

 • I will have been digging
 • you will have been digging
 • he|she|it will have been digging
 • we will have been digging
 • you will have been digging
 • they will have been digging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα dig

Present participle

 • digging

Past participle

 • dug

Perfect Participle

 • having dug

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα dig

Imperative

 • dig
 • let's dig
 • dig

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: chunder coif desert die diffuse digest dilate distribute expiate ground phone second-guess