Κλίση του ρήματος creep στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα creep στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος creep στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I creep
 • you creep
 • he|she|it creeps
 • we creep
 • you creep
 • they creep

Present Continuous

 • I am creeping
 • you are creeping
 • he|she|it is creeping
 • we are creeping
 • you are creeping
 • they are creeping

Present Perfect

 • I have crept
 • you have crept
 • he|she|it has crept
 • we have crept
 • you have crept
 • they have crept

Present Perfect Continuous

 • I have been creeping
 • you have been creeping
 • he|she|it has been creeping
 • we have been creeping
 • you have been creeping
 • they have been creeping

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος creep στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I crept
 • you crept
 • he|she|it crept
 • we crept
 • you crept
 • they crept

Past continuous

 • I was creeping
 • you were creeping
 • he|she|it was creeping
 • we were creeping
 • you were creeping
 • they were creeping

Past perfect

 • I had crept
 • you had crept
 • he|she|it had crept
 • we had crept
 • you had crept
 • they had crept

Past perfect continuous

 • I had been creeping
 • you had been creeping
 • he|she|it had been creeping
 • we had been creeping
 • you had been creeping
 • they had been creeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος creep στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will creep
 • you will creep
 • he|she|it will creep
 • we will creep
 • you will creep
 • they will creep

Future continuous

 • I will be creeping
 • you will be creeping
 • he|she|it will be creeping
 • we will be creeping
 • you will be creeping
 • they will be creeping

Future perfect

 • I will have crept
 • you will have crept
 • he|she|it will have crept
 • we will have crept
 • you will have crept
 • they will have crept

Future perfect continuous

 • I will have been creeping
 • you will have been creeping
 • he|she|it will have been creeping
 • we will have been creeping
 • you will have been creeping
 • they will have been creeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα creep

Present participle

 • creeping

Past participle

 • crept

Perfect Participle

 • having crept

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα creep

Imperative

 • creep
 • let's creep
 • creep

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: blood brief corrugate crayon credit cremate crick decolonize divvy finesse niggle relumine