Κλίση του ρήματος cling στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα cling στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος cling στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I cling
 • you cling
 • he|she|it clings
 • we cling
 • you cling
 • they cling

Present Continuous

 • I am clinging
 • you are clinging
 • he|she|it is clinging
 • we are clinging
 • you are clinging
 • they are clinging

Present Perfect

 • I have clung
 • you have clung
 • he|she|it has clung
 • we have clung
 • you have clung
 • they have clung

Present Perfect Continuous

 • I have been clinging
 • you have been clinging
 • he|she|it has been clinging
 • we have been clinging
 • you have been clinging
 • they have been clinging

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος cling στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I clung
 • you clung
 • he|she|it clung
 • we clung
 • you clung
 • they clung

Past continuous

 • I was clinging
 • you were clinging
 • he|she|it was clinging
 • we were clinging
 • you were clinging
 • they were clinging

Past perfect

 • I had clung
 • you had clung
 • he|she|it had clung
 • we had clung
 • you had clung
 • they had clung

Past perfect continuous

 • I had been clinging
 • you had been clinging
 • he|she|it had been clinging
 • we had been clinging
 • you had been clinging
 • they had been clinging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος cling στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will cling
 • you will cling
 • he|she|it will cling
 • we will cling
 • you will cling
 • they will cling

Future continuous

 • I will be clinging
 • you will be clinging
 • he|she|it will be clinging
 • we will be clinging
 • you will be clinging
 • they will be clinging

Future perfect

 • I will have clung
 • you will have clung
 • he|she|it will have clung
 • we will have clung
 • you will have clung
 • they will have clung

Future perfect continuous

 • I will have been clinging
 • you will have been clinging
 • he|she|it will have been clinging
 • we will have been clinging
 • you will have been clinging
 • they will have been clinging

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα cling

Present participle

 • clinging

Past participle

 • clung

Perfect Participle

 • having clung

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα cling

Imperative

 • cling
 • let's cling
 • cling

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: approbate backstroke chondrify clepe clinch clink clone conglomerate demonise encore malign pummel