Κλίση του ρήματος choose στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα choose στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος choose στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I choose
 • you choose
 • he|she|it chooses
 • we choose
 • you choose
 • they choose

Present Continuous

 • I am choosing
 • you are choosing
 • he|she|it is choosing
 • we are choosing
 • you are choosing
 • they are choosing

Present Perfect

 • I have chosen
 • you have chosen
 • he|she|it has chosen
 • we have chosen
 • you have chosen
 • they have chosen

Present Perfect Continuous

 • I have been choosing
 • you have been choosing
 • he|she|it has been choosing
 • we have been choosing
 • you have been choosing
 • they have been choosing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος choose στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I chose
 • you chose
 • he|she|it chose
 • we chose
 • you chose
 • they chose

Past continuous

 • I was choosing
 • you were choosing
 • he|she|it was choosing
 • we were choosing
 • you were choosing
 • they were choosing

Past perfect

 • I had chosen
 • you had chosen
 • he|she|it had chosen
 • we had chosen
 • you had chosen
 • they had chosen

Past perfect continuous

 • I had been choosing
 • you had been choosing
 • he|she|it had been choosing
 • we had been choosing
 • you had been choosing
 • they had been choosing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος choose στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will choose
 • you will choose
 • he|she|it will choose
 • we will choose
 • you will choose
 • they will choose

Future continuous

 • I will be choosing
 • you will be choosing
 • he|she|it will be choosing
 • we will be choosing
 • you will be choosing
 • they will be choosing

Future perfect

 • I will have chosen
 • you will have chosen
 • he|she|it will have chosen
 • we will have chosen
 • you will have chosen
 • they will have chosen

Future perfect continuous

 • I will have been choosing
 • you will have been choosing
 • he|she|it will have been choosing
 • we will have been choosing
 • you will have been choosing
 • they will have been choosing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα choose

Present participle

 • choosing

Past participle

 • chosen

Perfect Participle

 • having chosen

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα choose

Imperative

 • choose
 • let's choose
 • choose

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: amortize assuage chain chivvy chondrify chop chronicle comp defend electroplate lob profile