Κλίση του ρήματος catch στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα catch στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος catch στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I catch
 • you catch
 • he|she|it catches
 • we catch
 • you catch
 • they catch

Present Continuous

 • I am catching
 • you are catching
 • he|she|it is catching
 • we are catching
 • you are catching
 • they are catching

Present Perfect

 • I have caught
 • you have caught
 • he|she|it has caught
 • we have caught
 • you have caught
 • they have caught

Present Perfect Continuous

 • I have been catching
 • you have been catching
 • he|she|it has been catching
 • we have been catching
 • you have been catching
 • they have been catching

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος catch στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I caught
 • you caught
 • he|she|it caught
 • we caught
 • you caught
 • they caught

Past continuous

 • I was catching
 • you were catching
 • he|she|it was catching
 • we were catching
 • you were catching
 • they were catching

Past perfect

 • I had caught
 • you had caught
 • he|she|it had caught
 • we had caught
 • you had caught
 • they had caught

Past perfect continuous

 • I had been catching
 • you had been catching
 • he|she|it had been catching
 • we had been catching
 • you had been catching
 • they had been catching

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος catch στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will catch
 • you will catch
 • he|she|it will catch
 • we will catch
 • you will catch
 • they will catch

Future continuous

 • I will be catching
 • you will be catching
 • he|she|it will be catching
 • we will be catching
 • you will be catching
 • they will be catching

Future perfect

 • I will have caught
 • you will have caught
 • he|she|it will have caught
 • we will have caught
 • you will have caught
 • they will have caught

Future perfect continuous

 • I will have been catching
 • you will have been catching
 • he|she|it will have been catching
 • we will have been catching
 • you will have been catching
 • they will have been catching

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα catch

Present participle

 • catching

Past participle

 • caught

Perfect Participle

 • having caught

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα catch

Imperative

 • catch
 • let's catch
 • catch

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: address analogize canker castrate catcall catechize catnap cling damn downsize lapidate prate