Κλίση του ρήματος buy στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα buy στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος buy στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I buy
 • you buy
 • he|she|it buys
 • we buy
 • you buy
 • they buy

Present Continuous

 • I am buying
 • you are buying
 • he|she|it is buying
 • we are buying
 • you are buying
 • they are buying

Present Perfect

 • I have bought
 • you have bought
 • he|she|it has bought
 • we have bought
 • you have bought
 • they have bought

Present Perfect Continuous

 • I have been buying
 • you have been buying
 • he|she|it has been buying
 • we have been buying
 • you have been buying
 • they have been buying

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος buy στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I bought
 • you bought
 • he|she|it bought
 • we bought
 • you bought
 • they bought

Past continuous

 • I was buying
 • you were buying
 • he|she|it was buying
 • we were buying
 • you were buying
 • they were buying

Past perfect

 • I had bought
 • you had bought
 • he|she|it had bought
 • we had bought
 • you had bought
 • they had bought

Past perfect continuous

 • I had been buying
 • you had been buying
 • he|she|it had been buying
 • we had been buying
 • you had been buying
 • they had been buying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος buy στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will buy
 • you will buy
 • he|she|it will buy
 • we will buy
 • you will buy
 • they will buy

Future continuous

 • I will be buying
 • you will be buying
 • he|she|it will be buying
 • we will be buying
 • you will be buying
 • they will be buying

Future perfect

 • I will have bought
 • you will have bought
 • he|she|it will have bought
 • we will have bought
 • you will have bought
 • they will have bought

Future perfect continuous

 • I will have been buying
 • you will have been buying
 • he|she|it will have been buying
 • we will have been buying
 • you will have been buying
 • they will have been buying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα buy

Present participle

 • buying

Past participle

 • bought

Perfect Participle

 • having bought

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα buy

Imperative

 • buy
 • let's buy
 • buy

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: adlib brownnose busy buttress buzz caddy chaw cremate disrobe jollify platonize