Κλίση του ρήματος build στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα build στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος build στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I build
 • you build
 • he|she|it builds
 • we build
 • you build
 • they build

Present Continuous

 • I am building
 • you are building
 • he|she|it is building
 • we are building
 • you are building
 • they are building

Present Perfect

 • I have built
 • you have built
 • he|she|it has built
 • we have built
 • you have built
 • they have built

Present Perfect Continuous

 • I have been building
 • you have been building
 • he|she|it has been building
 • we have been building
 • you have been building
 • they have been building

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος build στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I built
 • you built
 • he|she|it built
 • we built
 • you built
 • they built

Past continuous

 • I was building
 • you were building
 • he|she|it was building
 • we were building
 • you were building
 • they were building

Past perfect

 • I had built
 • you had built
 • he|she|it had built
 • we had built
 • you had built
 • they had built

Past perfect continuous

 • I had been building
 • you had been building
 • he|she|it had been building
 • we had been building
 • you had been building
 • they had been building

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος build στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will build
 • you will build
 • he|she|it will build
 • we will build
 • you will build
 • they will build

Future continuous

 • I will be building
 • you will be building
 • he|she|it will be building
 • we will be building
 • you will be building
 • they will be building

Future perfect

 • I will have built
 • you will have built
 • he|she|it will have built
 • we will have built
 • you will have built
 • they will have built

Future perfect continuous

 • I will have been building
 • you will have been building
 • he|she|it will have been building
 • we will have been building
 • you will have been building
 • they will have been building

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα build

Present participle

 • building

Past participle

 • built

Perfect Participle

 • having built

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα build

Imperative

 • build
 • let's build
 • build

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: accentuate bramble buff bugle bulge bullyrag cement counterfeit dishonour jack pillory