Κλίση του ρήματος broadcast στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα broadcast στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος broadcast στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I broadcast
 • you broadcast
 • he|she|it broadcasts
 • we broadcast
 • you broadcast
 • they broadcast

Present Continuous

 • I am broadcasting
 • you are broadcasting
 • he|she|it is broadcasting
 • we are broadcasting
 • you are broadcasting
 • they are broadcasting

Present Perfect

 • I have broadcast
 • you have broadcast
 • he|she|it has broadcast
 • we have broadcast
 • you have broadcast
 • they have broadcast

Present Perfect Continuous

 • I have been broadcasting
 • you have been broadcasting
 • he|she|it has been broadcasting
 • we have been broadcasting
 • you have been broadcasting
 • they have been broadcasting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος broadcast στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I broadcast
 • you broadcast
 • he|she|it broadcast
 • we broadcast
 • you broadcast
 • they broadcast

Past continuous

 • I was broadcasting
 • you were broadcasting
 • he|she|it was broadcasting
 • we were broadcasting
 • you were broadcasting
 • they were broadcasting

Past perfect

 • I had broadcast
 • you had broadcast
 • he|she|it had broadcast
 • we had broadcast
 • you had broadcast
 • they had broadcast

Past perfect continuous

 • I had been broadcasting
 • you had been broadcasting
 • he|she|it had been broadcasting
 • we had been broadcasting
 • you had been broadcasting
 • they had been broadcasting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος broadcast στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will broadcast
 • you will broadcast
 • he|she|it will broadcast
 • we will broadcast
 • you will broadcast
 • they will broadcast

Future continuous

 • I will be broadcasting
 • you will be broadcasting
 • he|she|it will be broadcasting
 • we will be broadcasting
 • you will be broadcasting
 • they will be broadcasting

Future perfect

 • I will have broadcast
 • you will have broadcast
 • he|she|it will have broadcast
 • we will have broadcast
 • you will have broadcast
 • they will have broadcast

Future perfect continuous

 • I will have been broadcasting
 • you will have been broadcasting
 • he|she|it will have been broadcasting
 • we will have been broadcasting
 • you will have been broadcasting
 • they will have been broadcasting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα broadcast

Present participle

 • broadcasting

Past participle

 • broadcast

Perfect Participle

 • having broadcast

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα broadcast

Imperative

 • broadcast
 • let's broadcast
 • broadcast

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: boot brighten broach broaden bronze casefy corbel discord inveigle phone