Κλίση του ρήματος break στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα break στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος break στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I break
 • you break
 • he|she|it breaks
 • we break
 • you break
 • they break

Present Continuous

 • I am breaking
 • you are breaking
 • he|she|it is breaking
 • we are breaking
 • you are breaking
 • they are breaking

Present Perfect

 • I have broken
 • you have broken
 • he|she|it has broken
 • we have broken
 • you have broken
 • they have broken

Present Perfect Continuous

 • I have been breaking
 • you have been breaking
 • he|she|it has been breaking
 • we have been breaking
 • you have been breaking
 • they have been breaking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος break στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I broke
 • you broke
 • he|she|it broke
 • we broke
 • you broke
 • they broke

Past continuous

 • I was breaking
 • you were breaking
 • he|she|it was breaking
 • we were breaking
 • you were breaking
 • they were breaking

Past perfect

 • I had broken
 • you had broken
 • he|she|it had broken
 • we had broken
 • you had broken
 • they had broken

Past perfect continuous

 • I had been breaking
 • you had been breaking
 • he|she|it had been breaking
 • we had been breaking
 • you had been breaking
 • they had been breaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος break στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will break
 • you will break
 • he|she|it will break
 • we will break
 • you will break
 • they will break

Future continuous

 • I will be breaking
 • you will be breaking
 • he|she|it will be breaking
 • we will be breaking
 • you will be breaking
 • they will be breaking

Future perfect

 • I will have broken
 • you will have broken
 • he|she|it will have broken
 • we will have broken
 • you will have broken
 • they will have broken

Future perfect continuous

 • I will have been breaking
 • you will have been breaking
 • he|she|it will have been breaking
 • we will have been breaking
 • you will have been breaking
 • they will have been breaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα break

Present participle

 • breaking

Past participle

 • broken

Perfect Participle

 • having broken

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα break

Imperative

 • break
 • let's break
 • break

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bobol brave bread breakaway breathe carbonize convey disassociate interweave perpetrate