Κλίση του ρήματος bite στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα bite στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος bite στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I bite
 • you bite
 • he|she|it bites
 • we bite
 • you bite
 • they bite

Present Continuous

 • I am bitting
 • you are bitting
 • he|she|it is bitting
 • we are bitting
 • you are bitting
 • they are bitting

Present Perfect

 • I have bitten
 • you have bitten
 • he|she|it has bitten
 • we have bitten
 • you have bitten
 • they have bitten

Present Perfect Continuous

 • I have been bitting
 • you have been bitting
 • he|she|it has been bitting
 • we have been bitting
 • you have been bitting
 • they have been bitting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος bite στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I bit
 • you bit
 • he|she|it bit
 • we bit
 • you bit
 • they bit

Past continuous

 • I was bitting
 • you were bitting
 • he|she|it was bitting
 • we were bitting
 • you were bitting
 • they were bitting

Past perfect

 • I had bitten
 • you had bitten
 • he|she|it had bitten
 • we had bitten
 • you had bitten
 • they had bitten

Past perfect continuous

 • I had been bitting
 • you had been bitting
 • he|she|it had been bitting
 • we had been bitting
 • you had been bitting
 • they had been bitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος bite στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will bite
 • you will bite
 • he|she|it will bite
 • we will bite
 • you will bite
 • they will bite

Future continuous

 • I will be bitting
 • you will be bitting
 • he|she|it will be bitting
 • we will be bitting
 • you will be bitting
 • they will be bitting

Future perfect

 • I will have bitten
 • you will have bitten
 • he|she|it will have bitten
 • we will have bitten
 • you will have bitten
 • they will have bitten

Future perfect continuous

 • I will have been bitting
 • you will have been bitting
 • he|she|it will have been bitting
 • we will have been bitting
 • you will have been bitting
 • they will have been bitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα bite

Present participle

 • bitting

Past participle

 • bitten

Perfect Participle

 • having bitten

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα bite

Imperative

 • bite
 • let's bite
 • bite

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: belly-laugh birddog bisect bitch blackbird brood commend depredate incurvate overwind