Κλίση του ρήματος bind στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα bind στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος bind στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I bind
 • you bind
 • he|she|it binds
 • we bind
 • you bind
 • they bind

Present Continuous

 • I am binding
 • you are binding
 • he|she|it is binding
 • we are binding
 • you are binding
 • they are binding

Present Perfect

 • I have bound
 • you have bound
 • he|she|it has bound
 • we have bound
 • you have bound
 • they have bound

Present Perfect Continuous

 • I have been binding
 • you have been binding
 • he|she|it has been binding
 • we have been binding
 • you have been binding
 • they have been binding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος bind στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I bound
 • you bound
 • he|she|it bound
 • we bound
 • you bound
 • they bound

Past continuous

 • I was binding
 • you were binding
 • he|she|it was binding
 • we were binding
 • you were binding
 • they were binding

Past perfect

 • I had bound
 • you had bound
 • he|she|it had bound
 • we had bound
 • you had bound
 • they had bound

Past perfect continuous

 • I had been binding
 • you had been binding
 • he|she|it had been binding
 • we had been binding
 • you had been binding
 • they had been binding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος bind στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will bind
 • you will bind
 • he|she|it will bind
 • we will bind
 • you will bind
 • they will bind

Future continuous

 • I will be binding
 • you will be binding
 • he|she|it will be binding
 • we will be binding
 • you will be binding
 • they will be binding

Future perfect

 • I will have bound
 • you will have bound
 • he|she|it will have bound
 • we will have bound
 • you will have bound
 • they will have bound

Future perfect continuous

 • I will have been binding
 • you will have been binding
 • he|she|it will have been binding
 • we will have been binding
 • you will have been binding
 • they will have been binding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα bind

Present participle

 • binding

Past participle

 • bound

Perfect Participle

 • having bound

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα bind

Imperative

 • bind
 • let's bind
 • bind

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: behold bike bin binge birr bristle colour deplume incommode overtime