Κλίση του ρήματος bend στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα bend στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος bend στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I bend
 • you bend
 • he|she|it bends
 • we bend
 • you bend
 • they bend

Present Continuous

 • I am bending
 • you are bending
 • he|she|it is bending
 • we are bending
 • you are bending
 • they are bending

Present Perfect

 • I have bent
 • you have bent
 • he|she|it has bent
 • we have bent
 • you have bent
 • they have bent

Present Perfect Continuous

 • I have been bending
 • you have been bending
 • he|she|it has been bending
 • we have been bending
 • you have been bending
 • they have been bending

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος bend στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I bent
 • you bent
 • he|she|it bent
 • we bent
 • you bent
 • they bent

Past continuous

 • I was bending
 • you were bending
 • he|she|it was bending
 • we were bending
 • you were bending
 • they were bending

Past perfect

 • I had bent
 • you had bent
 • he|she|it had bent
 • we had bent
 • you had bent
 • they had bent

Past perfect continuous

 • I had been bending
 • you had been bending
 • he|she|it had been bending
 • we had been bending
 • you had been bending
 • they had been bending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος bend στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will bend
 • you will bend
 • he|she|it will bend
 • we will bend
 • you will bend
 • they will bend

Future continuous

 • I will be bending
 • you will be bending
 • he|she|it will be bending
 • we will be bending
 • you will be bending
 • they will be bending

Future perfect

 • I will have bent
 • you will have bent
 • he|she|it will have bent
 • we will have bent
 • you will have bent
 • they will have bent

Future perfect continuous

 • I will have been bending
 • you will have been bending
 • he|she|it will have been bending
 • we will have been bending
 • you will have been bending
 • they will have been bending

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα bend

Present participle

 • bending

Past participle

 • bent

Perfect Participle

 • having bent

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα bend

Imperative

 • bend
 • let's bend
 • bend

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bate bemoan benchtest benefice beseem bowse coarsen demise impeach overhear