Κλίση του ρήματος begin στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα begin στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος begin στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I begin
 • you begin
 • he|she|it begins
 • we begin
 • you begin
 • they begin

Present Continuous

 • I am beginning
 • you are beginning
 • he|she|it is beginning
 • we are beginning
 • you are beginning
 • they are beginning

Present Perfect

 • I have begun
 • you have begun
 • he|she|it has begun
 • we have begun
 • you have begun
 • they have begun

Present Perfect Continuous

 • I have been beginning
 • you have been beginning
 • he|she|it has been beginning
 • we have been beginning
 • you have been beginning
 • they have been beginning

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος begin στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I began
 • you began
 • he|she|it began
 • we began
 • you began
 • they began

Past continuous

 • I was beginning
 • you were beginning
 • he|she|it was beginning
 • we were beginning
 • you were beginning
 • they were beginning

Past perfect

 • I had begun
 • you had begun
 • he|she|it had begun
 • we had begun
 • you had begun
 • they had begun

Past perfect continuous

 • I had been beginning
 • you had been beginning
 • he|she|it had been beginning
 • we had been beginning
 • you had been beginning
 • they had been beginning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος begin στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will begin
 • you will begin
 • he|she|it will begin
 • we will begin
 • you will begin
 • they will begin

Future continuous

 • I will be beginning
 • you will be beginning
 • he|she|it will be beginning
 • we will be beginning
 • you will be beginning
 • they will be beginning

Future perfect

 • I will have begun
 • you will have begun
 • he|she|it will have begun
 • we will have begun
 • you will have begun
 • they will have begun

Future perfect continuous

 • I will have been beginning
 • you will have been beginning
 • he|she|it will have been beginning
 • we will have been beginning
 • you will have been beginning
 • they will have been beginning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα begin

Present participle

 • beginning

Past participle

 • begun

Perfect Participle

 • having begun

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα begin

Imperative

 • begin
 • let's begin
 • begin

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bankrupt befool beggar begird belabour boobytrap cloister deice illuminate overcharge