Κλίση του ρήματος become στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα become στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος become στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I become
 • you become
 • he|she|it becomes
 • we become
 • you become
 • they become

Present Continuous

 • I am becoming
 • you are becoming
 • he|she|it is becoming
 • we are becoming
 • you are becoming
 • they are becoming

Present Perfect

 • I have become
 • you have become
 • he|she|it has become
 • we have become
 • you have become
 • they have become

Present Perfect Continuous

 • I have been becoming
 • you have been becoming
 • he|she|it has been becoming
 • we have been becoming
 • you have been becoming
 • they have been becoming

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος become στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I became
 • you became
 • he|she|it became
 • we became
 • you became
 • they became

Past continuous

 • I was becoming
 • you were becoming
 • he|she|it was becoming
 • we were becoming
 • you were becoming
 • they were becoming

Past perfect

 • I had become
 • you had become
 • he|she|it had become
 • we had become
 • you had become
 • they had become

Past perfect continuous

 • I had been becoming
 • you had been becoming
 • he|she|it had been becoming
 • we had been becoming
 • you had been becoming
 • they had been becoming

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος become στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will become
 • you will become
 • he|she|it will become
 • we will become
 • you will become
 • they will become

Future continuous

 • I will be becoming
 • you will be becoming
 • he|she|it will be becoming
 • we will be becoming
 • you will be becoming
 • they will be becoming

Future perfect

 • I will have become
 • you will have become
 • he|she|it will have become
 • we will have become
 • you will have become
 • they will have become

Future perfect continuous

 • I will have been becoming
 • you will have been becoming
 • he|she|it will have been becoming
 • we will have been becoming
 • you will have been becoming
 • they will have been becoming

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα become

Present participle

 • becoming

Past participle

 • become

Perfect Participle

 • having become

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα become

Imperative

 • become
 • let's become
 • become

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bail beatbox becloud bed bedraggle boat claw defragment hyposensitize outvie