Κλίση του ρήματος beat στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα beat στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος beat στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I beat
 • you beat
 • he|she|it beats
 • we beat
 • you beat
 • they beat

Present Continuous

 • I am beating
 • you are beating
 • he|she|it is beating
 • we are beating
 • you are beating
 • they are beating

Present Perfect

 • I have beaten
 • you have beaten
 • he|she|it has beaten
 • we have beaten
 • you have beaten
 • they have beaten

Present Perfect Continuous

 • I have been beating
 • you have been beating
 • he|she|it has been beating
 • we have been beating
 • you have been beating
 • they have been beating

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος beat στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I beat
 • you beat
 • he|she|it beat
 • we beat
 • you beat
 • they beat

Past continuous

 • I was beating
 • you were beating
 • he|she|it was beating
 • we were beating
 • you were beating
 • they were beating

Past perfect

 • I had beaten
 • you had beaten
 • he|she|it had beaten
 • we had beaten
 • you had beaten
 • they had beaten

Past perfect continuous

 • I had been beating
 • you had been beating
 • he|she|it had been beating
 • we had been beating
 • you had been beating
 • they had been beating

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος beat στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will beat
 • you will beat
 • he|she|it will beat
 • we will beat
 • you will beat
 • they will beat

Future continuous

 • I will be beating
 • you will be beating
 • he|she|it will be beating
 • we will be beating
 • you will be beating
 • they will be beating

Future perfect

 • I will have beaten
 • you will have beaten
 • he|she|it will have beaten
 • we will have beaten
 • you will have beaten
 • they will have beaten

Future perfect continuous

 • I will have been beating
 • you will have been beating
 • he|she|it will have been beating
 • we will have been beating
 • you will have been beating
 • they will have been beating

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα beat

Present participle

 • beating

Past participle

 • beaten

Perfect Participle

 • having beaten

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα beat

Imperative

 • beat
 • let's beat
 • beat

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: backtrack beacon beard beatbox bedaub blunge clarion deflect hype outspan