Κλίση του ρήματος bear στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα bear στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος bear στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I bear
 • you bear
 • he|she|it bears
 • we bear
 • you bear
 • they bear

Present Continuous

 • I am bearing
 • you are bearing
 • he|she|it is bearing
 • we are bearing
 • you are bearing
 • they are bearing

Present Perfect

 • I have borne/born
 • you have borne/born
 • he|she|it has borne/born
 • we have borne/born
 • you have borne/born
 • they have borne/born

Present Perfect Continuous

 • I have been bearing
 • you have been bearing
 • he|she|it has been bearing
 • we have been bearing
 • you have been bearing
 • they have been bearing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος bear στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I bore
 • you bore
 • he|she|it bore
 • we bore
 • you bore
 • they bore

Past continuous

 • I was bearing
 • you were bearing
 • he|she|it was bearing
 • we were bearing
 • you were bearing
 • they were bearing

Past perfect

 • I had borne/born
 • you had borne/born
 • he|she|it had borne/born
 • we had borne/born
 • you had borne/born
 • they had borne/born

Past perfect continuous

 • I had been bearing
 • you had been bearing
 • he|she|it had been bearing
 • we had been bearing
 • you had been bearing
 • they had been bearing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος bear στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will bear
 • you will bear
 • he|she|it will bear
 • we will bear
 • you will bear
 • they will bear

Future continuous

 • I will be bearing
 • you will be bearing
 • he|she|it will be bearing
 • we will be bearing
 • you will be bearing
 • they will be bearing

Future perfect

 • I will have borne/born
 • you will have borne/born
 • he|she|it will have borne/born
 • we will have borne/born
 • you will have borne/born
 • they will have borne/born

Future perfect continuous

 • I will have been bearing
 • you will have been bearing
 • he|she|it will have been bearing
 • we will have been bearing
 • you will have been bearing
 • they will have been bearing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα bear

Present participle

 • bearing

Past participle

 • borne/born

Perfect Participle

 • having borne/born

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα bear

Imperative

 • bear
 • let's bear
 • bear

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: backstitch be bean beard become bluff clapperclaw deflagrate hydroplane outsmart