Κλίση του ρήματος arise στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα arise στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος arise στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I arise
 • you arise
 • he|she|it arises
 • we arise
 • you arise
 • they arise

Present Continuous

 • I am arising
 • you are arising
 • he|she|it is arising
 • we are arising
 • you are arising
 • they are arising

Present Perfect

 • I have arisen
 • you have arisen
 • he|she|it has arisen
 • we have arisen
 • you have arisen
 • they have arisen

Present Perfect Continuous

 • I have been arising
 • you have been arising
 • he|she|it has been arising
 • we have been arising
 • you have been arising
 • they have been arising

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος arise στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I arose
 • you arose
 • he|she|it arose
 • we arose
 • you arose
 • they arose

Past continuous

 • I was arising
 • you were arising
 • he|she|it was arising
 • we were arising
 • you were arising
 • they were arising

Past perfect

 • I had arisen
 • you had arisen
 • he|she|it had arisen
 • we had arisen
 • you had arisen
 • they had arisen

Past perfect continuous

 • I had been arising
 • you had been arising
 • he|she|it had been arising
 • we had been arising
 • you had been arising
 • they had been arising

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος arise στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will arise
 • you will arise
 • he|she|it will arise
 • we will arise
 • you will arise
 • they will arise

Future continuous

 • I will be arising
 • you will be arising
 • he|she|it will be arising
 • we will be arising
 • you will be arising
 • they will be arising

Future perfect

 • I will have arisen
 • you will have arisen
 • he|she|it will have arisen
 • we will have arisen
 • you will have arisen
 • they will have arisen

Future perfect continuous

 • I will have been arising
 • you will have been arising
 • he|she|it will have been arising
 • we will have been arising
 • you will have been arising
 • they will have been arising

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα arise

Present participle

 • arising

Past participle

 • arisen

Perfect Participle

 • having arisen

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα arise

Imperative

 • arise
 • let's arise
 • arise

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: anatomize arbitrate argufy arm arrogate beaver cartwheel crossreference harrumph necklace