Спрягане на глагола leap на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола leap на английски.

Спрежение на глагола leap в сегашни времена

Present Tense

 • I leap
 • you leap
 • he|she|it leaps
 • we leap
 • you leap
 • they leap

Present Continuous

 • I am leaping
 • you are leaping
 • he|she|it is leaping
 • we are leaping
 • you are leaping
 • they are leaping

Present Perfect

 • I have leaped/leapt
 • you have leaped/leapt
 • he|she|it has leaped/leapt
 • we have leaped/leapt
 • you have leaped/leapt
 • they have leaped/leapt

Present Perfect Continuous

 • I have been leaping
 • you have been leaping
 • he|she|it has been leaping
 • we have been leaping
 • you have been leaping
 • they have been leaping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола leap в минали времена

Simple past

 • I leaped/leapt
 • you leaped/leapt
 • he|she|it leaped/leapt
 • we leaped/leapt
 • you leaped/leapt
 • they leaped/leapt

Past continuous

 • I was leaping
 • you were leaping
 • he|she|it was leaping
 • we were leaping
 • you were leaping
 • they were leaping

Past perfect

 • I had leaped/leapt
 • you had leaped/leapt
 • he|she|it had leaped/leapt
 • we had leaped/leapt
 • you had leaped/leapt
 • they had leaped/leapt

Past perfect continuous

 • I had been leaping
 • you had been leaping
 • he|she|it had been leaping
 • we had been leaping
 • you had been leaping
 • they had been leaping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола leap в бъдещите времена

Future

 • I will leap
 • you will leap
 • he|she|it will leap
 • we will leap
 • you will leap
 • they will leap

Future continuous

 • I will be leaping
 • you will be leaping
 • he|she|it will be leaping
 • we will be leaping
 • you will be leaping
 • they will be leaping

Future perfect

 • I will have leaped/leapt
 • you will have leaped/leapt
 • he|she|it will have leaped/leapt
 • we will have leaped/leapt
 • you will have leaped/leapt
 • they will have leaped/leapt

Future perfect continuous

 • I will have been leaping
 • you will have been leaping
 • he|she|it will have been leaping
 • we will have been leaping
 • you will have been leaping
 • they will have been leaping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to leap

Present participle

 • leaping

Past participle

 • leaped/leapt

Perfect Participle

 • having leaped/leapt

Повелителното наклонение на английски за глагола to leap

Imperative

 • leap
 • let's leap
 • leap

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: glory hackle knee leach lean leapfrog ledger marginate outmarch proceed tallyho